Koupelna a WC

Zařízení bezpečné a pohodlné koupelny pro seniora je třeba volit s ohledem na pohybové možnosti, fyzickou kondici, uspořádání bydlení, zažité hygienické návyky, preferovaný způsob relaxace v koupelně a v neposlední řadě na finanční možnosti.

Dobře zařízená koupelna sníží riziko úrazů a umožní komfort osobám s pohybovým omezením.
Na trhu jsou dnes k dostání ucelené koupelnové série pro seniory, nebo je možné stávající koupelnu přizpůsobit koupí a instalací jednotlivých pomůcek, které se nabízí v nepřeberném množství typů a variant. Mnohé z těchto pomůcek jsou hrazeny pojišťovnou a je možné je na předpis praktického lékaře, rehabilitačního lékaře, neurologa, ortopeda či geriatra pořídit ve specializovaných obchodech s částečným až nulovým doplatkem.
Úprava či pořízení bezpečné a komfortní koupelny vyžaduje pečlivé plánování a je žádoucí dodržovat některé bezpečnostní zásady. Praktické je také při pořizování předmětů pomyslet na míru náročnosti jejich údržby a úklidu celé koupelny. Na přestavbu bezbariérové koupelny mohou osoby se zdravotním postižením zažádat o jednorázový příspěvek.

Více k možnosti poskytnutí dávky se dočtete na stránce ORIENTACE V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ.

Vizualizace

Vana

Pokud zařizujete zcela novou koupelnu a finanční možnosti to dovolí, najdete dnes na trhu rozmanitou nabídku van s otevíracími vodotěsnými dvířky. Boční vstup do vany minimalizuje riziko úrazu při překračování vysokého okraje klasické vany. Tyto typy van jsou finančně náročnější (cena se zhruba pohybuje  mezi 50.000 až 80.000 Kč) a nejsou hrazeny pojišťovnou. Další možností úpravy vstupu do vany jsou sedačky do vany,  sedačky na vanu, či vanové zvedáky. Sedačky do vany jsou k pořízení závěsné, posuvné, otočné, vložené, či kombinované a umožňují ponořit celé tělo do vody. Sedačky na vanu se pokládají přes horní okraj vany a jejich sedací plocha je umístěna na úrovni horního okraje, dostupné jsou i otočné. Vanové zvedáky umožňují pohodlné nasednutí v úrovni horního okraje vany, spuštění do vany a následné vyzvednutí zpět. Všechny sedačky a zvedáky jsou dostupné v mnoha typech a od mnoha výrobců. Ve specializovaných prodejnách je k dostání naprostá většina sedaček hrazených pojišťovnou, která tyto sedačky hradí zčásti či zcela. Pomůcku předepisuje praktický lékař, rehabilitační lékař, neurolog, ortoped či geriatr. Užitná doba je cca 5 let, u zvedáků cca 10 let. Pokud nevlastníte vanu s nižší hloubkou, je praktické pořídit bezpečný a nekluzký schůdek. Nezbytnou součástí vany jsou madla, která usnadňují vstup i výstup z vany. K dostání jsou integrovaná i samostatně instalovatelná. Pokud to situace umožní, je vždy vhodnější madla pevně nainstalovat. Madla naleznete v mnoha provedeních a velikostech od mnoha výrobců. Nejsou hrazenou položkou. (Cena se pohybuje zhruba od 130 do 2.000 korun).  Samozřejmostí by měla být protiskluzová úprava dna, která může být již součástí vany, nebo lze pořídit protiskluzové podložky. (Nehrazeno, podložky cca od 250 do 400 korun, úprava dna kolem 6.000). Podlahový prostor před vanou je třeba opatřit protiskluzovým povrchem. Možné je opatřit podlahovou krytinu, která již protiskluzovou úpravu obsahuje, či zakoupit některou z mnoha typů protiskluzových podložek. Doporučuje se odstranit koberečky, či rošty, pokud již leží před sprchou na zemi kobereček, je nezbytné ho alespoň podložit protiskluzovou podložkou. Praktické je pomyslet také na vhodné výtokové baterie. Termostatické baterie dovolí přesně navolit teplotu vody a zamezí tím případnému opaření. Možné je také opatřit baterii omezovačem teploty, či bezpečnostními pojistkami.

Sprchový kout

Sprchové kouty jsou pro seniory obecně vhodnější a bezpečnější, než vany. V ideálním případě by sprchový kout měl být bezbariérový, tedy zcela bez vaničky. Pokud vaničku sprchový kout má, měla by být nízká, nejvýše 35 mm. Nezbytností jsou úchytná madla zajišťující bezpečí i pohodlí. K dostání jsou integrovaná i samostatně instalovatelná. Pokud to situace umožní, je vždy vhodnější madla pevně nainstalovat. Madla naleznete v mnoha provedeních a velikostech od mnoha výrobců. Nejsou hrazenou položkou. (Cena se pohybuje zhruba od 130 do 2.000 Kč). Praktickým doplňkem jsou sedačky či židle do sprchy, ať již pevné, sklopné, či pojízdné.  Sedačky by měly být opatřeny madly a být dostatečně prostorné, aby umožnily bezpečí i pohodlí. Pevné sedačky jsou určeny k instalaci na zeď sprchového koutu, většinou jsou i výklopné. Pojízdné židle a sedačky v kombinaci se sprchovým koutem bez vaničky umožňují volný pohyb. Sedačky jsou k dostání v mnoha velikostech i provedeních, ve specializovaných prodejnách jsou plně či částečně hrazenou položkou pojišťovnou. Pomůcku předepisuje praktický lékař, rehabilitační lékař, neurolog, ortoped či geriatr. Užitná doba je cca 5 let. Vanička sprchového koutu by měla být opatřena protiskluzovou podložkou. Také podlahový prostor před sprchou je třeba opatřit protiskluzovým povrchem. Možné je opatřit podlahovou krytinu, která již protiskluzovou úpravu obsahuje, či zakoupit některou z mnoha typů protiskluzových podložek. Doporučuje se odstranit koberečky, či rošty. Pokud leží před sprchou na zemi kobereček, je nezbytné ho alespoň podložit protiskluzovou podložkou. Praktické je pomyslet také na vhodné výtokové baterie. Termostatické baterie dovolí přesně navolit teplotu vody a zamezí tím případnému opaření. Možné je také opatřit baterii omezovačem teploty, či bezpečnostními pojistkami.

Umyvadlo

Nejvhodnějším typem umyvadel pro seniory jsou taková, která mají vykrojenou přední část a umožňují tak pohodlný přístup. Vhodný je hlubší mycí prostor a správné uspořádání odkládacích ploch. Úložné plochy kolem umyvadla by měly být na dosah natažených paží. Důležitým prvkem jsou madla. Ta mohou být přímo integrovaná na okraji umyvadla, nebo nainstalována samostatně ve zdi. Praktická je možnost u umyvadla se posadit, což je třeba mít na paměti při zařizování, či úpravě koupelny. Jako u všech ostatních koupelnových komponentů je potřeba opatřit podlahový prostor před umyvadlem protiskluzovým povrchem. Zejména pokud leží před umyvadlem na zemi kobereček, je nezbytné podložit ho protiskluzovou podložkou.  Na trhu dnes najdete velké množství výrobců a typů umyvadel a jejich doplňků, nejedná se o náklady hrazené pojišťovnou. Praktické je pomyslet také na vhodné výtokové baterie. Termostatické baterie dovolí přesně navolit teplotu vody a zamezí tím případnému opaření. Možné je také opatřit baterii omezovačem teploty, či bezpečnostními pojistkami. Praktickým detailem se také může stát sklopné zrcadlo.

WC

Pokud pořizujete nové toaletní mísy a situace to dovolí,  je praktické pořídit závěsné typy, které usnadňují úklid a lze nastavit požadovanou výšku. Vhodná výška mísy je zhruba půl metru. Zvýšení dosedací plochy je možné docílit pořízením nástavce. Celková výška mísy i s nástavcem by měla být shodná s výškou podkolenní jamky, po dosednutí by měl být v koleni pravý úhel. Nástavce jsou k dostání ve výšce 5-15 cm a ve specializovaných prodejnách jsou plně či částečně hrazenou položkou pojišťovny. Pomůcku předepisuje praktický lékař, rehabilitační lékař, neurolog, ortoped či geriatr, užitná doba je cca 3 roky. Nezbytností jsou úchytná madla zajišťující bezpečí i pohodlí. Madla mohou být součástí nástavce, nebo mohou být nainstalována ve zdi. Pokud to situace umožní, je vždy vhodnější madla pevně nainstalovat. Madla naleznete v mnoha provedeních a velikostech od mnoha výrobců, nejsou hrazenou položkou. (Cena se pohybuje zhruba od 130 do 2.000 korun). Toaletní mísy je možné zkombinovat s funkcí bidetu nainstalováním spršky, či pořídit kombinovaný výrobek, který umožní očistu intimních partií těla a následné bezdotykové osušení teplým vzduchem. V prostoru kolem toalety je třeba dbát na bezpečnou úpravu povrchu. Pokud leží před toaletou kobereček, je třeba ho podložit protiskluzovou podložkou.

Osvětlení

V koupelně je třeba zajistit dostatečné osvětlení všech komponentů a proto je vhodné k centrálnímu osvětlení pořídit další zdroje světla. Svítidla do koupelny musí být opatřena krytem proti odstřikující vodě. Takové výrobky musí být označeny písmeny IP a dvojčíslím, které udává míru krytí a dělí se do 4 zón podle míry rizika postříkání vodou. První číslo udává stupeň ochrany před nebezpečným dotykem, druhé číslo stupeň krytí, před vniknutím vody. Nejvyšším stupněm ochrany je IP68. Zóna 0 a 1 se nachází uvnitř a v bezprostředním okolí vany a sprchového koutu, a pokud je osvětlení použito, musí mít krytí IP68. Zóna 2 představuje prostor kolem vany a sprchy od vzdálenosti 0,6 metru a krytí je doporučeno IP44. V zóně 3 lze užít svítidla se stupněm ochrany IP21 Pozor je také třeba dát na halogenové žárovky, které vyzařují množství tepla a hrozí popálení.


Podlaha

V koupelně hrozí zvýšené riziko uklouznutí, proto je potřeba dbát na protiskluzovou úpravu. Jedna z možností je opatřit podlahovou krytinu, která již protiskluzovou úpravu obsahuje, či zakoupit některou z mnoha typů protiskluzových podložek. Doporučuje se odstranit všechny zbytečné koberečky, či rošty, které znesnadňují pohyb a zvyšují riziko úrazu. Ideální je ponechat podlahu volnou a vybavení koupelen volit závěsné.