Zabezpečení bytu proti vniknutí a krádežím

Vhodné zabezpečení bytu se liší v závislosti na jeho poloze, lokalitě, počtu vchodů a podobně. Vyčerpávající a přesný způsob zabezpečení právě Vašeho bytu Vám nejlépe nabídne specializovaná firma. Zde se dočtete o základních pravidlech, která mohou riziko krádeží a vniknutí nežádoucích osob do bytu značně snížit.

 

Otevírání dveří

Nikdy neotevírejte dveře automaticky, aniž byste věděli, kdo za nimi stojí. Za žádných okolností neotevírejte cizím lidem dveře do tmy. Vždy se nejdřív zeptejte a použijte dveřní kukátko. Nejprve pootevřete dveře s použitím bezpečnostního řetízku.

 

Nevpouštět cizí lidi do bytu

Pokud se nejedná o opraváře, kterého očekáváte, či předem hlášený odečet plynu, nepouštějte cizí osoby do svého bytu. I v případě očekávaného příchodu těchto osob je lépe vyžádat si, aby se prokázali patřičným dokladem. Zároveň ovšem není moudré, aby si cizí osoba za Vašimi dveřmi myslela, že nejste doma. Osoby se nejprve přes dveře zeptejte, v jaké záležitosti přichází, poté klidně řekněte: „Děkuji, nemám o Vaše služby zájem, na shledanou“. Nezvanému hostu můžete důrazně oznámit, že pokud neodejde, zavoláte polici, či souseda. Nepouštějte si do bytu žádné prodejce a obchodníky, je pravděpodobné, že by zneužili Vaší důvěry.

 

Zajištění dveří a oken

Dveře je třeba řádně uzamknout a okna zavřít i v případě, že se chystáte pouze na nákup, či vynést odpadky. Zloděj může využít i velmi krátké chvíle. Na dveře, schránku a zvonek uvádějte pouze příjmení v množném čísle. Na dveře je vhodné instalovat panoramatické kukátko, které umožní přehled o celém prostoru za dveřmi. Chybět by neměl ani kvalitní bezpečnostní řetízek. Na trhu je dnes dostupná celá řada zabezpečovací techniky. Ideální je instalace nových bezpečnostních dveří včetně zárubní. Tato varianta je však nákladnější, pořízení vyjde na 20.000 až 40.000 korun. Možné je pořídit zabezpečení jen některých komponentů, jako vložek, pantů, kování, zárubní a podobně. Praktickým dostupným pomocníkem se může stát magnetický detektor (90 až 300 korun), který se instaluje zevnitř bytu na dveře či okna a spustí poplach při oddálení magnetu od kontaktu, či osobní minialarm (40-200 korun) který spustí poplach při stisknuté tlačítka. Každý pražský senior může požádat o bezplatnou montáž základních mechanických zabezpečovacích zařízení přímo v bytě městskou policii hlavního města Prahy.

 

Další zásady bezpečného chování

Nikdy nedávejte klíče pod rohožku bytu. Při plánované dlouhodobější nepřítomnosti v bytu je dobré poprosit někoho, komu stoprocentně důvěřujete, aby byt občas navštívil a vybral poštu. Možné je také pořídit zařízení, které ve Vaší nepřítomnosti samo rozsvěcuje světla a pouští hudbu. O plánované dlouhodobější nepřítomnosti v bytu neinformujte lidi kromě těch, kterým plně důvěřujete. Vždy se vyplatí udržovat dobré sousedské vztahy. Sousedé si mohou všimnout podezřelého pohybu u Vašeho bytu v době Vaší nepřítomnosti a zavolat policii.