Phising

 

Tento výraz označuje velmi nebezpečnou techniku užívanou k získání Vašich citlivých údajů. Tyto emaily se tváří jako oficiální zpráva například od banky, která po Vás žádá vyplnění čísla kreditní karty, hesla, či jiných přihlašovacích údajů. Pokud učiníte, co email žádá, podvodník může s Vašimi údaji volně zacházet. Tyto zprávy jsou opravdu nebezpečné, protože bývají velmi věrohodné a je těžké rozeznat, že se jedná o podvod. Často se adresa odesílatele i předmět jeví zcela správné. Zpráva na Vás může apelovat naléhavým sdělením o neodkladné nutnosti přihlášení. Pokud to ve Vás vyvolá nejistotu, navštivte banku osobně, či zavolejte do klientského centra a zeptejte se, ale nedržte se instrukcí emailu. Pokud takový email obdržíte, bude vhodné, když na to upozorníte své přátele a poučíte je. Můžete také informovat danou instituci.

 

Jak se nejlépe bránit?

  • Za žádných okolností na žádost o vyplnění takto citlivých údajů neodpovídejte. Mějte na paměti, že žádná banka od Vás nikdy nic takového po emailu nebude vyžadovat. Vždy se jedná o podvrh.
  • V těchto doručených zprávách nikdy na nic neklikejte, zprávu ignorujte.
  • Pro dané operace používejte vždy pouze oficiální stránky patřičné instituce. Nikdy se na tyto stránky nedostávejte přes email.
  • Důležité a citlivé stránky zadávejte pečlivě a zkontrolujte překlepy. Nejlépe je umístěte do své záložky. Pod velmi podobným názvem Vaší vyhledávané stránky se může objevit stránka falešná.
  • Pokud se stránky chovají jinak než obvykle, okamžitě je opusťte.
  • Citlivé stránky nenavštěvujte z veřejně dostupných počítačů.
  • Do počítače si nainstalujte kvalitní antivirový program, firewall a antispyware které průběžně aktualizujte. Tyto programy jsou dostupné zdarma.

 

 

Ukázka phisingu:

 

Bez názvu-physing

 

 

 

Bez názvu