Phising

Phishing se stejně jako pharming snaží o získání Vašich přihlašovacích údajů, tentokrát formou falešných emailů od banky.  Takový email Vás může vyzývat k aktualizaci údajů, či Vás informovat o nepovedeném pokusu o provedení platby a nutnosti opakování, případně se může tvářit jako dotazník spokojenosti klientů. Mnohdy je velmi těžké rozeznat podvržené stránky od těch pravých a proto je základním pravidel nikdy, za žádných okolností, se nepřihlašovat ke svému účtu přes email. Pokud to ve Vás takový email vyvolá nejistotu, navštivte banku osobně, či zavolejte na klientské centrum a zeptejte se, ale nedržte se instrukcí emailu. Pokud takový email obdržíte, bude vhodné, když na to upozorníte své přátele a poučíte je. Můžete také informovat danou instituci.

Jak se nejlépe bránit?

  • Za žádných okolností na žádost o vyplnění takto citlivých údajů neodpovídejte. Mějte na paměti, že žádná banka od Vás nikdy nic takového po emailu nebude vyžadovat. Vždy se jedná o podvrh.
  • V těchto doručených zprávách nikdy na nic neklikejte, zprávu ignorujte.
  • Pro bankovní operace používejte vždy pouze oficiální stránky Vaší banky. Nikdy se na tyto stránky nedostávejte přes email.
  • Při přihlašování ke svému účtu zadávejte adresu stránky pečlivě a zkontrolujte překlepy. Nejlépe je umístěte do své záložky.
  • Pokud se stránky chovají jinak než obvykle, okamžitě je opusťte.
  • Stránky banky nenavštěvujte z veřejně dostupných počítačů.
  • Do počítače si nainstalujte kvalitní antivirový program, firewall a antispyware které průběžně aktualizujte. Tyto programy jsou dostupné zdarma.