Nákupy online

Nakoupit zboží na internetu je rychlé, pohodlné, ale především levnější, než v kamenném obchodě. Při nakupování obecně je potřeba být obezřetný, pro nákupy online to platí dvojnásob. Zboží totiž nedržíte v ruce a neodcházíte s ním z obchodu.

  • Zaprvé je důležité ověřit serióznost obchodu. Pokud se nejedná o známou společnost, ověřte si, zda obchod uvádí kontaktní adresu, název firmy, IČO a telefon, a ty skutečně existují. Při ověřování mohou pomoci reference ostatních zákazníků, případně známka důvěry, kterou uděluje Sdružení ochrany spotřebitelů (SOS),  nebo Asociace pro elektronickou komerci (APEK).
  • Když získá obchod Vaší důvěru, zajímejte se o samotné zboží a způsob reklamace. Zda není zboží podezřele levné, nebo naopak drahé a zda obchodní a reklamační podmínky odpovídají normě. Prodejce by měl vedle pravidel reklamace a záruky srozumitelně definovat i dodací a platební podmínky.
  •  V případě, že se již rozhodnete zboží zakoupit, zvolte způsob platby raději až po dodání zboží, tedy na dobírku.
  • Pokud budete platit bankovním převodem. Dodržujte zásady bezpečnosti internetového bankovnictví (uvádíme na stránce Internetové bankovnictví).
  • Kartou plaťte pouze u prověřených obchodů. Pokud se rozhodnete platit kartou, zkontrolujte, zda obchod zajišťuje zabezpečený přenos dat při provádění plateb. Nejlepší zabezpečení Vaší platby je přesměrování přímo na webové rozhraní banky. V tomto případě se obchod vůbec nedostane k údajům z Vaší karty. Toto zabezpečení se nazývá 3D Secure protokol. Jistou formou zabezpečeného přenosu dat je i zakódování přenosu. To se nazývá SSL protokol a je označeno zlatým zámečkem.
  • Po objednání a zaplacení zboží si uschovejte všechny potvrzující emaily a údaje obchodu.
  • Při přebírání zboží zkontrolujte, že je vše v pořádku a uschovejte všechny doklady.
  • Pokud zboží nesplňuje avizovaná kritéria, máte podle zákona právo u zboží zakoupeného po internetu do 14 kalendářních dnů odstoupit od kupní smlouvy, a to bez udání důvodu. Prodávající je pak povinen vrátit Vám peníze do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. (Toto pravidlo se netýká poskytování služeb, které již započaly; služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele (jako například akcie); zboží, které podléhá rychlé zkáze; zboží upraveného na přání; dodávky novin, časopisů a periodik; dodávky audio a video nahrávek a počítačových programů, jejichž originální obal byl spotřebitelem porušen).
  • Pokud nakupujete u zahraničního obchodu, je třeba prostudovat reklamační řád a záruční list dané země.