Sociální sítě

Sociální sítě vytváří na internetu prostor k setkávání, seznámení, diskusím, komunikaci a sdílení obsahů různého typu. V současné době používá V České republice některou ze sociálních sítí téměř třetina obyvatel. Sociálních sítí existuje mnoho typů, nejrozšířenějšími a nejznámějšími jsou Spolužáci, Facebook, Lidé.cz Myspace či Twitter. Pohybu na těchto sociálních sítích není třeba se principiálně bát, ovšem je třeba mít na paměti, že s sebou nese i rizika v podobě zneužití osobních údajů nebo citlivých dat, ukradení identity či kyberšikany. Je proto třeba pečlivě uvážit, které údaje o sobě zveřejníte, s kým a jaký obsah ze svého soukromí se rozhodnete sdílet. Je také důležité seznámit se s principy sdílení a zveřejňovaní dat na dané síti.