Ochrana osobních údajů

 

Osobní údaje jsou cenné hodnoty, které by si měl každý člověk chránit. Již “Listina základních práv a svobod” zaručuje každému člověku právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Je ovšem důležité, aby si každý člověk o toto právo sám aktivně pečoval a vymezil si vlastní hranice soukromí. Osobní údaje jsou taková data, z jejichž nashromáždění může být osoba identifikována.  Každá sociální síť by měla přesně vymezit, jak bude s osobními údaji nakládat. S tímto vymezením se seznamte, pokud ho sociální síť neuvádí, je na místě se jí vyhnout. Není žádnou Vaší povinností vyplnit každou požadovanou kolonku. Telefonní číslo, datum narození a adresu byste si měli nechat lépe pro sebe. Mějte na paměti, že při neopatrném zacházení se Vaše údaje mohou dostat jakýmkoli třetím stranám a mohou být užity ke komerčním účelům.  Sociální sítě umožňují přesně navolit, kdo bude mít přístup k jakému obsahu. Je dobré s těmito možnostmi se seznámit a rozčlenit své zveřejňované obsahy na ty, které mohou vidět všichni, ty, které mohou vidět přátele a ty, které může vidět pouze nejužší skupina. Na sociálních sítích si také dávejte pozor, koho pustíte mezi své kontakty. Nejste rozhodně povinni přidat si do přátel každého, kdo Vás o to požádá. Někteří žadatele mohou mít nekalé úmysly, proto není vhodné přidávat si mezi přátele osoby, jež neznáte.