Když už nakoupíte

Pokud už zboží pořídíte, je potřeba se opravdu důkladně zamyslet nad smluvními, platebními a reklamačními podmínkami. Prodejci na těchto předváděcích nákupních akcích rádi užívají jisté triky, je tedy dobře se s nimi a důsledky z nich plynoucími seznámit.

Předně, nikdy za žádných okolností nedávejte z ruky svůj občanský průkaz. I kdyby zněl důvod jakkoli, občanský průkaz je velmi cennou listinou a skutečně nic by Vás nemělo přimět k jeho vydání. Prodejci často udávají prozaické důvody, proč byste jim své občanky měli odevzdat na začátku, či v průběhu předváděcí akce. Nebude to nikoho zdržovat při vyplňování smluv, budou moci bezchybně opsat údaje a podobně. Je třeba si uvědomit, že pokud se zákazník rozhodne pro koupi, natož koupi nákladného produktu, prodávající by mu měl věnovat tolik času, kolik kupující potřebuje. Pokud by měl prodejce Váš občanský průkaz v ruce a neštítil by se agresivnějších metod, mohli byste se stát výrazně zranitelnějšími.

Další zásadou je, vždy číst smlouvu. I kdyby byla dlouhá, i kdyby to zabralo hodně času. Pasážím psaným malými písmeny věnujte dost pozornosti, zpravidla obsahují důležité informace. Váš podpis na smlouvě je zavazující, prostudujte dokument, který podepisujete důkladně.