14-denní lhůta na vrácení zboží

Důležitá věc, kterou musíte znát, je zákonem stanovená možnost vrátit zboží zakoupené na předváděcí prodejní akci do 14ti dnů, a to bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Novela zákona platná od června tohoto roku stanovuje: Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce.