Úvěrová smlouva

Pokud nemáte na zakoupení zboží dostatečný finanční obnos, nabídne Vám prodávající pravděpodobně možnost splácet cenu zboží postupně. V tomto případě budete v rámci kupní smlouvy podepisovat současně i smlouvu úvěrovou. Spotřebitelské úvěry jsou vždy nevýhodné a poměrně rizikové. Nejenže zboží výrazně přeplatíte, protože budete splácet i úroky z půjčky, ale mnohdy se vystavíte i riziku vysokých sankcí za sebemenší zpoždění se splátkou. Od samotné kupní smlouvy můžete do 14 bez udání důvodu odstoupit, ovšem splátky podle úvěrové smlouvy nemůžete při výskytu potíží přestat splácet. Porušili byste tak svou smluvní povinnost a tu by poskytovatel úvěru mohl vymáhat i soudně. Pokud byste přece jen podepsali úvěrovou smlouvu a poté zboží z jakéhokoli důvodu vrátili ve 14 ti denní lhůtě, jak Vám umožňuje zákon, vězte, že nebudete povinni vrátit věřiteli poskytnutou částku dříve, než Vám prodávající vrátí kupní cenu vráceného zboží. Toto stanovuje ona červnová novelizace: jestliže byla smlouva o koupi zboží uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání nebo při použití prostředků komunikace na dálku a spotřebitel zboží vrátil prodávajícímu, není spotřebitel povinen vrátit věřiteli poskytnuté peněžní prostředky dříve, než mu bude prodávajícím vrácena kupní cena.“