Když už se účastníte

Prodejci se na většině předváděcích nákupních akcích nebudou štítit užít psychologický nátlak, manipulaci a osvědčené triky. Tyto techniky nejsou mnohdy nezákonné, jsou „pouze“ neetické a zákeřné. Nejlepší obranou proti těmto metodám je jejich znalost. Proto Vás seznámíme s jednotlivými fázemi prezentační akce a nejčastějšími  manipulačními technikami. Pokud víte, o co se prodejce snaží a jaké kroky a techniky pro dosažení svého cíle užívá, můžete se stát odolnějšími a bude pro prodejce složitější s Vámi manipulovat.