Účastnit se vůbec?

Předváděcí prodejní akce představují druh prodeje mimo provozovnu. Produkty, marketing i reklamní strategie jsou zaměřeny především na prodej seniorům. Akce bývají zpravidla zveřejňovány formou tištěných pozvánek, ze kterých se dozvíte místo a čas konání, formu občerstvení, skutečnost, že obdržíte dárek, případně plánovanou kulturní akci. O prodávaných produktech nebývá řeč, často není na pozvánce skutečnost, že se jedná o prodejní akci ani zmíněna. Detailnější popis dárku, či kulturního zážitku většinou chybí.

Předmětem prodeje bývají většinou produkty zaměřené na zdraví, vaření, či domácí práce. Hlavní je, že v naprosté většině případů jsou tyto produkty mnohanásobně dražší, než srovnatelné zboží dostupné v kamenných obchodech. Produktům jsou v průběhu prodejních akcí přisuzovány mnohé „zázračné“ vlastnosti, které je od běžného zboží údajně odlišují. Podle závěrů průzkumů České obchodní inspekce a Sdružení obrany spotřebitelů se buď jedná o klamavou reklamu, tedy,  že produkty avizované složení či schopnosti vůbec neobsahují, nebo se jedná o složení a schopnosti zcela běžné, tedy že se produkty od běžně dostupných a mnohanásobně levnějších vůbec neliší.

V naprosté většině případů je v průběhu prodejní předváděcí akce užita celá škála manipulativních technik a silný psychologický nátlak. Nepodceňujte sílu propracovaných technik a  ozkoušených psychologických efektů. Inteligence, vysoká míra racionality, ani životní zkušenosti Vás často proti těmto metodám neochrání, a mohli byste se divit, jak překvapivý účinek mohou mít. Více se o užitých metodách dočtete na stránce KDYŽ UŽ SE ÚČASTNÍTE.

Vedle manipulace a psychologického nátlaku bývá zrádným bodem těchto akcí i podoba předepsaných smluv a legislativní finty. O této kapitole se více dočtete na stránce KDYŽ UŽ NAKOUPÍTE.

Od 14. června 2012 vešla v platnost novela občanského zákoníku upravující právě smluvní a reklamační podmínky, která naštěstí nekalé praktiky těchto prodejců značně ztěžuje. Znění těchto úprav naleznete na stránce ZMĚNY V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU PLATNÉ OD 14. ČERVNA 2012.

Doporučujeme shlédnout nový český dokument „Šmejdi“, ve kterém se režisérka Silvie Dimáková zabývá právě prodejními předváděcími akcemi a jejich úskalími.