Orientace v sociálním zabezpečení

Orientovat se v oblasti dávek a příspěvků, není v dnešních dnech docela jednoduché. V následujících odkazech proto přinášíme přehled dávek a příspěvků, které by mohly být aktuální pro osoby v seniorském věku. U každé z dávek naleznete formulář ke stažení či tisku a přehledné zpracování toho, kdo má na dávku nárok a v jaké výši a kde lze o dávku zažádat.

Téma S-karet jsme nyní nezpracovávali, protože by informace velmi brzy nebyly platné a aktuální. Pokud se situace vyjasní a ustálí, zařadíme zpracování i tohoto tématu.