Na co může vzniknout nárok

V oblasti dávek a příspěvků došlo od ledna 2012 k mnoha změnám. Některé dávky byly nahrazeny a sloučeny, některé zanikly bez náhrady. V následujícím výčtu Vás seznámíme s druhy dávek a příspěvků, na které by seniorovi mohl vzniknout nárok. Důležitá zásada je, hlídat si možnost nároku. Nikdo Vám sám žádnou dávku nenabídne, ani nebude hlídat, zda na ni nemáte nárok. Pokud jste si spočítali, že na některou dávku nárok máte, musíte o ni sami požádat. Od ledna roku 2012 je zavedeno jedno výplatní místo všech dávek a tím je patřičná pobočka Úřadu práce. Pokud si nárokem nejste jisti, zajděte na danou pobočku, pracovníci Vám s výpočtem pomohou. U každého druhu příspěvku můžete na našich stránkách najít patřičný formulář, který si můžete vytisknout a vyplnit doma. Uvádíme také webovou adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, na které naleznete formulář online, který můžete vyplnit elektronicky a vytisknout již vyplněný. Je také potřeba se zažádáním zbytečně nemeškat. Dávky lze vyplácet zpětně, ale pouze po dobu tří měsíců ode dne, za který dávka náleží. Nárok na jednorázové dávky zaniká uplynutím jednoho roku ode dne, za který dávka náleží.