Mimořádná okamžitá pomoc

Dávky mimořádné okamžité pomoci spadají do hmotné nouze a slouží k překlenutí nejhorších finančních potíží, plynoucích ze situací mimořádného a nepříznivého charakteru a vyžadujících okamžité řešení. Zákonem je vymezeno pět takových situací.

  • Poplatky při ztrátě dokladů. Dávka je určena n úhradu nezbytného jednorázového výdaje spojeného například se zaplacením poplatku při ztrátě dokladů, vydání duplikátů nezbytných dokumentů, úhradou jízdného v případě ztráty  peněžních prostředků. Výše dávky je vyměřena podle konkrétního výdaje.
  • Nákup nezbytných předmětů do domácnosti. Výše dávky se stanoví podle výše nákladu. Součet poskytnutých dávek nesmí ale v jednom roce překročit desetinásobek částky životního minima.
  • Hrozící vážná újma na zdraví. Tato dávka je určena lidem, kterým hrozí vážná újma na zdraví, pokud jim nebude poskytnuta neodkladná finanční pomoc. Poskytnutou dávkou se doplní příjem do výše existenčního minima.
  • Hrozící sociální vyloučení. Tato dávka je určena osobám, které nemohou řešit svou neuspokojivou finanční situaci a hrozí jim v důsledku toho sociální vyloučení. Jedná se o soby vracející se z výkonu trestu, zletilé po odchodu z dětských domovů a výchovných ústavů, osoby, které ukončily léčbu chorobných závislostí, či jinou léčbu v psychiatrické léčebně, či osoby bez přístřeší. Dávku lze poskytnou do výše 1.000 korun, součet dávek poskytnutých v jednom roce nesmí přesáhnout čtyřnásobek částky životního minima.
  • Pohroma či jiná vážná mimořádná událost, jako povodeň, vichřice, zemětřesení, požár, ekologický havárie a jiné destruktivní události. Dávka je poskytnuta osobě, která nemá možnost překonat události vlastními silami a prostředky. Maximální výše dávky činí 15násobek částky životního minima jednotlivce.

 

Kde zažádat: na pobočce Úřadu práce České republiky.

 

Jak zažádat: podat na pobočce Úřadu práce ČR vyplněný formulář. Formulář k vytištění a vyplnění naleznete zde (dokument) , formulář k elektronickému vyplnění zde https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=MopS120101511&SSID=E~iWaskRkfuTjowx61CBZ0n_mtmoOi8W