Pohřebné

Touto jednorázovou dávkou státní sociální podpory se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Příjem rodiny se netestuje.

Kdo má nárok: na pohřebné má nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Jaká je výše: Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč.

Kde zažádat: na pobočce Úřadu práce České republiky.

Jak zažádat: podat na pobočce Úřadu práce ČR vyplněný formulář. Formulář k vytištění a vyplnění naleznete zde (dokument) , formulář k elektronickému vyplnění zde https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/download.jsp?SSID=2~Q1eQmuyn~RZu8_GbkIKgOPaN2ZNUsH