Příspěvek na bydlení

Tento příspěvek státní sociální podpory slouží k pokrytí nákladů n bydlení osobám či rodinám s nízkými příjmy. Do nákladů na bydlení se započítává nájemné, náklady za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu.

Kdo má nárok: nárok na tento příspěvek má vlastník, či nájemce bytu, který je hlášen k trvalému pobytu, jehož náklady na bydlení přesahují 30 % (v Praze 35%)  jeho rozhodného příjmu. Příjmy jsou testovány za poslední tři měsíce (do příjmu se započítávají i rodičovské příspěvky, důchod, přídavky na dítě a podobně). Náklady na bydlení rovněž nesmí přesahovat částku určenou jako normativní náklady na bydlení. Tyto normativní náklady jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle místa pobytu, počtu členů domácnosti a přiměřené velikosti bytu pro daný počet osob.

Výpočet těchto normativních nákladů podle dat z Ministerstva práce a sociálních věcí:

Bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 v Kč měsíčně
Počet osob v rodině Počet obyvatel obce
Praha nad 100 tis. obyvatel 50 000 – 99 999 obyvatel 10 000 – 49 999 obyvatel do 9 999 obyvatel
1 7 068 5 616 5 352 4 563 4 379
2 10 144 8 157 7 796 6 715 6 464
3 13 813 11 214 10 742 9 330 9 001
4 a více 17 269 14 135 13 565 11 862 11 466

 

 

V družstevních bytech a bytech vlastníků

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 v Kč měsíčně
Počet osob v rodině Počet obyvatel obce
Praha nad 100 tis. obyvatel 50 000 – 99 999 obyvatel 10 000 – 49 999 obyvatel do 9 999 obyvatel
1 4 053 4 053 4 053 4 053 4 053
2 6 042 6 042 6 042 6 042 6 042
3 8 421 8 421 8 421 8 421 8 421
4 a více 10 699 10 699 10 699 10 699 10 699

Jaká je výše: výše příspěvku činí rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a 30 % (v Praze 35%) rozhodného příjmu. Pokud je příspěvek určen osobám starších 70 let, či osobám se zdravotním postižením, neplatí pro něj žádná časová omezení. Pokud však domácnost tvoří i jiné osoby, je vyplácení příspěvku omezeno na 84 měsíců v období posledních 10 let. Lhůta 84 měsíce se začíná počítat od 1. 1. 2012.

Kde zažádat: na pobočce Úřadu práce České republiky.

Jak zažádat: podat na pobočce Úřadu práce ČR vyplněný formulář. Formulář k vytištění a vyplnění naleznete zde (dokument) , formulář k elektronickému vyplnění zde https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/download.jsp?SSID=yOyQWxO3YfYE2d4HkR3mjSCkmUrjHptQ