Příspěvek na živobytí

Tento příspěvek spadá do pomoci v hmotné nouzi a je určen osobám s velmi nízkým příjmem. Za hmotnou nouzi se považuje situace, kdy jednotlivec či celá rodina nemá dostatečné příjmy a její sociální a majetkové poměry jí neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni, kterou společnost stanovila za přijatelnou. Zároveň si z objektivních důvodů nemůže příjmy zajistit vlastním přičiněním.

Kdo má nárok:nárok na příspěvek na živobytí má osoba, nebo rodina, jejíž příjem nedosahuje po odečtení nákladů na bydlení částky živobytí. Tato částka se stanovuje individuálně podle konkrétní situace osoby, nebo rodiny, odvíjí se od částek existenčního a životního minima. (viz záložka existenční a životní minimum). Při výměře této dávky se zohledňují společně posuzované osoby a jednotlivé částky živobytí se sčítají. Při posuzování nároku na tento příspěvek se vychází z částky životního minima a čistého příjmu osoby, či rodiny za poslední tři měsíce (v případě, že se v měsíci, ve kterém si žadatel o dávky požádá, podstatně snížil jeho příjem, je možné vycházet z příjmů v tomto aktuálním měsíci).

Jaká je výše: výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. (Přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny).

Kde zažádat: na pobočce Úřadu práce České republiky.

Jak zažádat: podat na pobočce Úřadu práce ČR vyplněný formulář. Formulář k vytištění a vyplnění naleznete zde (dokument) , formulář k elektronickému vyplnění zde

https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=PnZ120101501&SSID=NVK3RVCs1QU9LpmmTF_3aShdHopIob6i