Seznam pomůcek, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek

1. Pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí

 • dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, např. ruční ovládání,  usnadňování nastupování, nakládání vozíku
 • motorové vozidlo,
 • speciální zádržní systémy
 • stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.)
 • speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice, myš,   speciální programové vybavení
 • nájezdové lyžiny/přenosná rampa
 • stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.

 

2. Pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám

 • kalkulátor s hlasovým výstupem
 • digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem
 • digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem
 • speciální programové vybavení pro zrakově postižené
 • vodicí pes
 • slepecký psací stroj/DYMO kleště
 • elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
 • elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
 • indikátor barev pro nevidomé
 • měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem
 • braillský displej pro nevidomé
 • tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé
 • diktafon
 • kamerová zvětšovací lupa
 • digitální zvětšovací lupa

.

3. Pomůcky určené  těžce sluchově postiženým osobám

 • signalizace bytového/domovního zvonku, včetně instalace
 • signalizace pláče dítěte, včetně instalace
 • softwarové vybavení (aplikace do telefonu, programy do PC) pro edukaci a    reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči
 • individuální indukční smyčka
 • elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
 • elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
 • zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení
 • signalizace telefonního zvonění
 • telefonní zesilovač