Zaměstnávání

Pro osoby starší padesáti let není často jednoduché uplatnit se na trhu práce. Podle průzkumů se často setkávají s diskriminačním přístupem, který se zakládá na jejich věku. S neochotou zaměstnavatelů zaměstnávat starší pracovníky je pro jednotlivce velmi těžké něco udělat.  Základní možností obrany je zvyšovat svou cenu na trhu práce průběžným vzděláváním, další důležitou věcí je znát svá práva a umět se proti případné zjevné diskriminaci bránit. Výrazně může také napomoci, pokud dokážete stereotypní negativní představy a obavy zaměstnavatelů rozeznat a předjímat a již při pracovním pohovoru se je zkusit vyvrátit.

Proto Vám v následujících odkazech předkládáme přehled o věkové diskriminaci na trhu práce, o možnostech obrany a nárocích vyplývajících z porušení práva na rovné zacházení i základní přehled o tom, co je věková diskriminace a co ne. Seznámíme Vás se základními právy a povinnostmi zaměstnavatele i s problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením.