Věková diskriminace starších osob na trhu práce

Osoby starší padesáti let se na trhu práce podle průzkumů často setkávají s diskriminačním přístupem, který se zakládá na jejich věku. S neochotou zaměstnavatelů zaměstnávat starší pracovníky je pro jednotlivce velmi těžké něco udělat.  Základní možností obrany je zvyšovat svou cenu na trhu práce průběžným vzděláváním, zejména v oblastech počítačových dovedností a znalosti cizích jazyků. Dále je praktické umět dobře prodat přednosti starších pracovníků a cenné výhody pro zaměstnavatele plynoucí z jejich zaměstnávání. Mnoho zaměstnavatelů si tyto výhody neuvědomuje a může Vám pomoci, pokud na ně sami upozorníte, ať už při pracovním pohovoru, či při hovoru se svým aktuálním zaměstnavatelem. Více naleznete na stránce Přednosti starších zaměstnanců.

Vedle toho může pomoci, pokud budete obeznámeni s nejčastějšími a nejběžnějšími obavami zaměstnavatelů při zaměstnávání starších osob. To Vám umožní nejen cílené sebezdokonalování, ale může Vám pomoci, pokud sami tuto obavu při pracovním pohovoru pojmenujete a vysvětlíte, proč není ve Vašem případě opodstatněná. S nejčastějšími stereotypy se můžete seznámit na stránce Nejčastější obavy zaměstnavatelů při zaměstnávání starších osob.

Pokud se setkáte s diskriminačním přístupem a rozhodnete se situaci řešit, je důležité správně vyhodnotit, zda se jedná o nezákonné jednání. K tomu Vám napomůže znalost anti-diskriminačního zákona. Přehledné vymezení, co je a co není diskriminace, najdete na stránkách  Co je věková diskriminace na trhu práce a Co není věková diskriminace na trhu práce.

Důležité je znát svá práva, umět se bránit a vědět, kam se lze obrátit. Podrobnější informace naleznete na našich stránkách.