Kam se obrátit

 • Česká advokátní komora – může bezplatně přidělit právníka a nabízí bezplatné právní poradenství.
  www.cak.cz
 • Občanské poradny – poskytují bezplatné poradenství v řadě životních situací, do kterých je zahrnuta i pracovněprávní oblast.
  www.obcanskeporadny.cz
 • Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, ke kterým můžete podat písemný podnět v případě porušování práv ze strany zaměstnavatele:
  www.suip.cz
 • Veřejný ochránce práv
  www.ochrance.cz
 • Asociace mediátorů ČR, u které můžete vyhledat kontakty na akreditované mediátory a získat další informace o mimosoudní cestě řešení sporů
  www.amcr.cz