Nejčastější obavy zaměstnavatelů při zaměstnávání starších osob

  • Neznalost moderních technologií

Zaměstnavatelé se asi nejčastěji obávají, že starší zaměstnanec nebude schopen ovládat pokročilejší práci s počítačem a bude mít potíže s využíváním moderních komunikačních kanálů. Tato obava se pojí s obecnějším předpokladem, že starší zaměstnanec bude méně ochoten učit se novým postupům. Těmto obavám je nejvhodnější předejít absolvováním některých z kurzů počítačových dovedností, či průběžným sebevzděláváním v oblasti moderních technologií.

 

  • Neznalost cizích jazyků

Obavám zaměstnavatelů, že starší člověk nebude ovládat cizí jazyky lze předejít opět sebevzdělávání. V případě, že cizí jazyk(y) ovládáte, zdůrazněte tento fakt.

 

  • Neochota dále se odborně vzdělávat

Mezi zaměstnavateli se objevuje stereotypní představa, že starší pracovník se nebude ochoten dále profesně vzdělávat, nebude se chtít učit novým postupům a věcem. Nemusí být na škodu v průběhu vyvrátit tento předpoklad již v průběhu pracovního pohovoru, případně v průběhu zaměstnání.

 

Mezi další časté obavy zaměstnanců ze zaměstnávání starších lidí patří:

  • Obava z pomalejšího pracovního tempa, nižšího výkonu
  • Obava z e zhoršené paměti a soustředění
  • Obava z  četnější nemocnosti a nižší fyzické zdatnosti
  • Obava z neochoty respektovat mladší nadřízené