Základní práva a povinnosti zaměstnavatele

Je dobré vědět,  na co má zaměstnavatel právo, co po Vás může vyžadovat a co je již za hranicemi jeho kompetencí. Nebudeme zde uvádět vyčerpávající seznam všech práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele. Vybrali jsme základní práva a povinnosti zaměstnavatele, která bývají často porušována, případně neoprávněně vyžadována ze strany zaměstnanců