Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 lidí mají povinnost splnit některou ze 3 variant, případně je zkombinovat:

    1. buď zaměstnávat občany se zdravotním postižením ve výši 4 % podílu na celkovém počtu zaměstnanců
    2. nebo odebírat výrobky od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením
    3. nebo zaplatit odvod do státní pokladny.

 

Varianta 2 a 3 se nazývá náhradní plnění. Výše jednotlivých částek jsou následující

 

 

Orientační tabulka pro rok 2012

počet
zaměstnanců

 


zaměstnat
osoby se ZP

 

nebo zaplatit
ročně odvod

 

nebo odebrat ročně
výrobky od firem s více než 50% ZP zaměstnanci za 

 

25

 

1

 

  59 315 Kč

 

        166 082 Kč

 

50

 

2

 

118 630 Kč

 

        332 164 Kč

 

100

 

4

 

237 260 Kč

 

        664 328 Kč

 

200

 

8

 

472 520 Kč

 

     1 328 656 Kč

 

300

 

12

 

711 780 Kč

 

     1 992 984 Kč

 

 

Od roku 2012 je nově stanoven limit objemu poskytnutého náhradního plnění od jednoho dodavatele a to částkou odpovídající 36 násobku průměrné mzdy  v národním hospodářství za každého zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.  Dodavatelé jsou povinni vést o poskytnutém plnění evidenci.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí spravuje katalog organizací, které zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením a je možno od nich odebírat výrobky.

Katalog naleznete zde: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/katalogorganizaceozp/

 

Seznam firem poskytujících náhradní plnění naleznete zde:
http://www.nahradniplneni.cz/